امکانات و تجهیزات

اکسترودر به عنوان یکی از اجزای اصلی همه فرآیندهای روتین پلاستیک های گرمانرم به کار می رود. در این راستا شرکت سپهرپاک برای تولید محصولات صنعتی خود از به روزترین فناوری های جدید و پیشرفته استفاده می نماید که مشخصات و کاربرد محصول نهایی را معین می سازد.
تجهیزات تولید سپهر پاک مجهز به اکسترودرهای دو ماردون با ظرفیت های تولید متنوع است که مناسب بر ای تولید انواع کامپاند و مستربچ با پایه‌های پلیمری متفاوت می باشد در حال حاضر این تجهیزات شامل:

 

اکسترودرهای دو ماردون مخصوص تولید محصولات پایه PP و PE

اکسترودرهای دو ماردون مخصوص تولید محصولات پایه PET

اکسترودرهای دو ماردون مخصوص تولید مستربچ های کربنات کلسیم