شرکت آمیزه های پلیمری سپهر پاک با استفاده از پیگمنت های با کیفیت، توانایی تولید طیف وسیعی از مستربچ های رنگی با پایداری حرارتی و نوری بالا، مطابق شید رنگ و کاربرد مورد نظر مشتریان را دارد. همچنین این شرکت قادر به تولید مستربچ های پرکننده و انواع مستربچ های افزودنی تخصصی با کیفیت و عملکرد بالا می باشد.